Etusivu > Sidosryhmät ja muut asumispalvelut

Sivustokartta

Muut palvelut

Tavanomaisen asuntojen vuokraus- ja muun liiketoiminnan ohella Kaskihovi Oy palvelee asukkaita monella muullakin tavoin. Yhtiön henkilöstö huolehtii mm. Lapinlahden kunnan lähes kaikista asumispalveluita koskevista viranomaistehtävistä, kuten mm. arava- tai korkotukilainoitusta koskevista tehtävistä, sekä myös myymällä asuntohallintapalveluita muille sidosryhmille. Yhtiö vastaa myös Lapinlahden kunnan omistamien vuokra- tai palveluasuntojen vuokranvalvonta- ja taloushallintotehtävistä. Yhtiön toimesta tehdään myös jatkuvaa seurantaa ja analysointia, koskien kaikkea paikkakunnan asuntomarkkinoilla tapahtuvia ilmiöitä, kuten mm. hintakehitystä, kysyntää ja tarjontaa, seurannaisilmiöitä, vakuusarvoja jne.

Erityisryhmistä, joiden asumisesta yhtiö on sitoutunut vastaamaan, tärkeimmät ovat lukion kuvataidelinjan opiskelijat, sekä vanhukset.

Lukion kuvataidelinjalle saapuville ulkokuntalaisille opiskelijoille yhtiö on sitoutunut järjestämään asunnot opiskeluajaksi. Näitä oppilaita on vuosittain noin 100. Pääsääntöisesti yhtiö järjestää asumisen soluasunnoissa, yleensä 3 h + k + kh/sauna käsittävissä kerrostaloasunnoissa. Nämä asunnot ovat hyväkuntoisia ja säännöllisen kunnossapidon piirissä olevia asuntoja, ja aivan normaaleiden perheasuntojen seassa. Tällä saavutetaan etenkin se etu, että asuntojen valvonta on olemassa tavallaan luonnostaan, eikä esim mihinkään erillisen asumisvalvojan rekrytoimiseen tai muunlaisen valvontajärjestelmän järjestämiseen ole ollut tarvetta. Oppilaathan ovat lukioon tullessa vielä varsin nuoria. Asunnot sijaitsevat lukiolta noin 400 m etäisyydellä.

Lapinlahden Vanhusten Tuki ry:llä on omistuksessaan 94 vanhustenasuntoa, joissa asuu lähes 100 henkilöä. Edelleen, muissa lähinnä vanhusten palvelutaloissa ja erityisasunnoissa, joiden omistaja on Lapinlahden kunta, asuntoja on noin 160.

Webbiriihi