Asuntohakemus

Sivustokartta

Kiinteistöt | Saatavuuskysely | Vuokrista | Asuntohakemus | Opiskelijoille

Kyseessä on:Vaihtoehtoisesti voi käyttää tulostettavaa PDF-versiota jonka voit palauttaa täytettynä esim. postitse.

Haen asuntoa:Hakijan henkilötiedot

Sukunimi (ja mahd. entiset nimet):
Etunimet:
Henkilö/y-tunnus:
Kotipaikkakunta:
Alkaen vuodesta:
Lähiosoite:
Postinumero:
Postitoimipaikka:
Puhelin:
Sähköposti: (jonne vahvistus lähetetään)
Elämäntilanne:

Yrityksen nimi:
Työnantaja:
Opiskelupaikka:
Muu elämäntilanne:
Ammatti/opintolinja:
Alkaen vuodesta:
Nykyinen perhetilanne:
Kanssahakijan / puolison henkilötiedot

Asuu hakijan kanssa:


Yksin muuttaja valitsee EI.

Sukunimi (ja mahd. entiset nimet):
Etunimet:
Henkilö/y-tunnus:
Kotipaikkakunta:
Kanssahakijan/puolison tarkka postiosoite:
Puhelin:
Sähköposti:
Elämäntilanne:

Yrityksen nimi:
Työnantaja:
Opiskelupaikka:
Muu elämäntilanne:
Ammatti/opintolinja:
Alkaen vuodesta:

Toivomukset asuintoverista

Mukana muuttavat lapset

Lasten lukumäärä:

Etunimi Sukunimi Henkilötunnus Puhelin Sähköposti
Lapsi 1
Lapsi 2
Lapsi 3
Lapsi 4
Lapsi 5
Lapsi 6
Lapsi 7
Lapsi 8

Valitse ensin asuntohakemuksen tyyppi sivulta 1!

Onko sinulla / teillä lemmikkielämiä?

Tiedot lemmikeistä ja niiden lkm (esim. 1 koira ja 2 kissaa):

Haettava huoneisto

Huoneistotyyppitoive (esim. 1h+k):

Muut toivomukset haettavasta asunnosta:

Tulot

Nykyiset kuukausitulot (brutto) € / kk

Hakijan:

Kanssahakijan/puolison:

Mukana muuttavien:

Tiedot nykyisestä asunnosta

Asukkaiden lkm:

Huoneistotyyppi (esim. 2h+k+s):

Pinta-ala m²:

Hallintamuoto:
Selvitys omistusasunnosta / kiinteistöstä
Nykyinen myyntiarvo tai luovutushinta €:

Asuntoon tai kiinteistöön kohdistuvat velat €:

Nykyinen vuokra €/kk

Asumismuotosi?

Muut asunnon tarpeeseen vaikuttavat lisätiedot

Työnantajan tai oppilaitoksen NIMI JA OSOITE:

Työn tai opiskelun alkamispäivä:
. . 20

Vakuus

Solmittaviin vuokrasopimuksiin vaaditaan vakuus (henkilötakaus). Lapinlahden Kaskihovi Oy käyttää AHVL:n mukaista vuokravakuutta, joka on 3 kuukauden vuokraa vastaava summa.

Vakuuden tyyppi:Henkilötakaaja 1

Sukunimi:
Etunimet:
Henkilö/y-tunnus:
Lähiosoite:
Postinumero:
Postitoimipaikka:
Puhelin:
Sähköposti:
Työnantaja:
Ammatti:

Henkilötakaaja 2

Sukunimi:
Etunimet:
Henkilö/y-tunnus:
Lähiosoite:
Postinumero:
Postitoimipaikka:
Puhelin:
Sähköposti:
Työnantaja:
Ammatti:

Varaudu toimittamaan vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä seuraavat liitteet

 • Verotuspäätös ja erittelyosa viimeksi vahvistetusta verotuksesta kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä
 • Tulotiedot
  • Työssäkäyvä: Työtodistus tai palkkalaskelma
  • Paikkakunnalle muuttava: todistus tulevalta työnantajalta työn alkamisesta ja palkasta
  • Työtön: todistus maksetuista päivärahoista
  • Eläkeläinen: todistus bruttoeläkkeiden määrästä (tiliote ei ole riittävä todistus)
  • Elinkeinoharjoittaja: viimeisin tuloslaskelma ja tase sekä yrittäjän tuloselvityslomake
  • Äitiyslomalla, hoitovapaalla, opinto- tai virkavapaalla oleva: päivärahapäätös ja todistus palkasta ennen työstä pois jääntiä, mikäli työsuhde jatkuu.
  • Varallisuustiedot, jos joku muuttajista omistaa kokonaan tai osaksi asunnon, kiinteistön tai muuta varallisuutta
  • Myyntiarvotodistus omaisuuden todennäköisestä luovutushinnasta
  • Kopio luovutuskirjasta, jos omaisuudesta on luovuttu
  • Lainanantajien todistukset veloista
 • Hakijan elämäntilanteesta riippuen
  • Opiskelija: opiskelutodistus tai koulun valintailmoitus
  • Armeijassa oleva: palvelutodistus
  • Raskaana oleva: raskaustodistus
  • Avioeropäätös tai todistus eron vireillä olosta
  • Irtisanominen, häätöpäätös tai määräaikainen vuokrasopimus
  • Terveystarkastajan lausunto tai purkupäätös
  • Lääkärintodistus, jos terveydellisillä syillä on vaikutusta asunnon tarpeeseen
  • Maahanmuuttaja: selvitys oikeudesta oleskella maassa (kopio passista)
  • Alaikäinen: Hakijan huoltajan suostumus

Voit toimittaa liitteet omalla vastuulla myös sähköpostitse. Huomioi kuitenkin tietosuoja.

Muuta huomioitavaa

 • Hakemus pidetään voimassa enintään hakemusvuotta seuraavan tammikuun loppuun saakka.
 • Hakijan tietojen tai olosuhteiden muuttuessa on tätä hakemusta myös korjattava muutoksia vastaavaksi.
 • Vuokrasopimus voidaan purkaa välittömästi, jos hakemuksessa on annettu erheellistä tietoa tai asuntoon muuttaa joku muu, kuin hakemuksessa mainittu henkilö.
 • Puutteellisesti täytettyjen hakemusten käsittelyä emme valitettavasti pysty takaamaan.

HYVÄKSYMINEN

Seloste on nähtävillä Lapinlahden Kaskihovi Oy:n toimistolla ja osoitteessa https://kaskihovi.fi/docs/Rekisteri-tietosuojaseloste.pdf.

Onnistuneesta lähetyksestä ilmoitetaan Kiitos -sivulla. Jos et sivua näe niin tarkista, että olet täyttänyt kaikki vaaditut kentät oikein ja lähetä uudestaan.

Webbiriihi