Järjestyssäännöt

Sivustokartta

Asukkaiden viihtyisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi on tässä Lapinlahden Kaskihovi Oy:n talossa voimassa kunnan yleisten järjestyssääntöjen lisäksi seuraavat järjestysmääräykset:
Järjestyssäännöt ovat myös PDF-versiona.

Yörauha

Yörauhan häiritseminen; soittaminen, laulaminen, radiolaitteen, kodinkoneen käyttäminen tai muu voimakasta ääntä aiheuttavaa työskentelyä tulee välttää ja se on kokonaan kielletty arkisin klo 21-6 ja sunnuntaisin / juhlapyhinä klo 20-7 ilman naapurin suostumusta.

Kotieläimet

Kotieläinten pitäjien on huolehdittava siitä, että talon yhteisillä alueilla eläimet pidetään kytkettyinä ja ettei koira haukunnallaan häiritse toisia asukkaita eikä likaa lasten leikkipaikkaa tai muita yhteisiä alueita.

Asunnoissa kotieläinten haltijoiden tulee huolehtia kotieläimistä niin, etteivät ne aiheuta asuntoon eikä sen ympäristöön haju- tms haittoja, samoin etteivät kotieläimet aiheuta asunnossa tuhoja, raavi tai revi seiniä, lattioita tms, eivätkä aiheuta naapureille muitakaan haittoja. Yhdessä asunnossa saa pitää ainoastaan yhtä kotieläintä kerrallaan, ja vain poikkeustapauksissa kahta eläintä kerrallaan.

Yhtiön omaisuus

Yhtiön omaisuudelle aiheutetusta vahingosta on aiheuttajan suoritettava täysi korvaus. KAIKISSA ASUNTOJEN SISÄTILOISSA ON TUPAKOINTI EHDOTTOMASTI KIELLETTY.

Ilmoitus vioista

Vesivuodoista ja muista putki- ja johtovaurioista sekä sähkö- ja muista kiinteistölaitteiden vioista tulee ilmoittaa viipymättä kiinteistönvalvojille tai talon omistajalle tai sen edustajalle.

Yhteiset tilat ja varastot

Kiinteistön yhteisissä tiloissa kuten pesutuvassa, varastoissa ja pihalla on noudatettava siisteyttä. Polkupyöriä, lastenvaunuja tai muuta tavaraa ei saa säilyttää pihamaalla, vaan niille varatuissa paikoissa.

Roskat ja jätteet

Roskat ja jätteet on vietävä ympäristöä likaamatta säiliöihin. WC- ja muihin viemäreihin ei saa kaataa tai päästää sellaisia roskia tai jätteitä, jotka saattavat aiheuttaa niiden tukkimisen.
MUUTETTAESSA ASUNTOON / ASUNNOSTA muutto- ja pahvilaatikot on vietävä asianmukaisiin paikkoihin, EIKÄ jättää niitä roskalaatikoiden ympärille / roskakatoksiin

Ajoneuvot

Ajoneuvon pysäköiminen on luvallista vain pysäköintiin varatulla alueella. Pihakäytävillä on autojen pysäköinti tai säilyttäminen EHDOTTOMASTI KIELLETTYÄ.
Hälytysajoneuvoilla, kuten ambulanssilla, paloautolla tms. on aina oltava esteetön pääsy talon alueella.

Piha-alueen istutuksia

ei saa tallata tai muulla tavoin vahingoittaa. Jokainen vuokralainen hoitaa oman etu- ja takapihan nurmikonleikkauksen sekä lumenluonnin. Taloyhtiössä olevaa vesipistettä saa käyttää ainoastaan kasvien kasteluun.

Muuttoilmoitus

Taloon ja talosta MUUTTAVIEN henkilöiden on siitä välittömästi ilmoitettava kiinteistönvalvojalle tai Kaskihovin toimistoon.

Webbiriihi